ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ครั้งแรก ดาวน์โหลดเอกสาร
181
03 พ.ค. 2564
2 รายงานการประชุมสมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
17 พ.ย. 2563
3 นัดประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
120
11 พ.ย. 2563
4 ประกาศเรียกประชุม สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
08 ต.ค. 2563
5 รายงานการประชุม สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
30 ส.ค. 2563
6 นัดประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
25 ส.ค. 2563
7 รายงานการประชุม สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
14 ส.ค. 2563
8 นัดประชุมสภา สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
06 ส.ค. 2563
9 ประกาศเรียกประชุม สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
29 มิ.ย. 2563
10 รายงานการประชุม สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
18 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6