ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกและไหล่ทางหินคลุก ม.6,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
18 ต.ค. 2561
162 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
16 ต.ค. 2561
163 ประกาศราคากลางโครงการรื้อท่อเดิมและวางท่อใหม่ ถนนสายเตาหม้อ - ทวดเหนือและสาย 159 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
16 ต.ค. 2561
164 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาบริการทำฝาท่อบ่อพักท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
09 ต.ค. 2561
165 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
04 ต.ค. 2561
166 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
26 ก.ย. 2561
167 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายยวนแหล-หนองบัว หมู่ที่ 4,5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
24 ก.ย. 2561
168 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
20 ก.ย. 2561
169 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกและลงไหล่ทางหินคลุก หมู่ที่ 6,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
20 ก.ย. 2561
170 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาทำฝาท่อบ่อพักท่อระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
20 ก.ย. 2561
171 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6,8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
19 ก.ย. 2561
172 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.คลองวังมะพร้าว หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
19 ก.ย. 2561
173 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ราคากลางวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
190
18 ก.ย. 2561
174 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ราคากลางซื้ออุปกรณ์ในการจัดการจราจร ดาวน์โหลดเอกสาร
196
18 ก.ย. 2561
175 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ราคากลางวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
202
18 ก.ย. 2561
176 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานวังมะพร้าว หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
12 ก.ย. 2561
177 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายสะพานวังมะพร้าว หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
07 ก.ย. 2561
178 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
04 ก.ย. 2561
179 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
201
28 ส.ค. 2561
180 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังมวง หมู่ที่ 6,8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
201
28 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  9  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36