ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านตาล - พระมงกุฎ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
26 มี.ค. 2562
142 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนารี1 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
25 มี.ค. 2562
143 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
25 มี.ค. 2562
144 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย หนองกง 2 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
08 มี.ค. 2562
145 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนน คสล.ซอยปากด่าน-หนองกง 2 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
08 มี.ค. 2562
146 ประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ซอยโพธิ์เสด็จ-ในไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
07 มี.ค. 2562
147 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีโบ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
06 มี.ค. 2562
148 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
01 มี.ค. 2562
149 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลุงบูรณ์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
21 ก.พ. 2562
150 ประกาศรารากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนารี 1 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
20 ก.พ. 2562
151 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองวังมะพร้าว หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
20 ก.พ. 2562
152 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนานิเวศน์ หมู่ที่4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
11 ก.พ. 2562
153 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองกง 2 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
08 ก.พ. 2562
154 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปากด่าน-หนองกง 2 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
08 ก.พ. 2562
155 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2562 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
04 ก.พ. 2562
156 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
02 ม.ค. 2562
157 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
03 ธ.ค. 2561
158 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการรื้อท่อเดิมและวางท่อใหม่ ถนนสายเตาหม้อ-ทวดเหนือและถนนสาย159 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
08 พ.ย. 2561
159 เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
05 พ.ย. 2561
160 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
217
02 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  8  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36