ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนน ซอยรอดภัย หมู่ที่ 6 ตำบลโพธ์ิเสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
05 มิ.ย. 2562
122 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
04 มิ.ย. 2562
123 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างและติดตั้งป้ายซุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
29 พ.ค. 2562
124 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปั่น หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
24 พ.ค. 2562
125 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบพาราแอสฟัสท์คอนกรีต สายยวนแหล-หนองบัว หมู่ที่4 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
23 พ.ค. 2562
126 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาป่ายาง แยก 1 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
17 พ.ค. 2562
127 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ่อแท่น หมู่ที่ 1 และซอยธรรมรัตน์หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
17 พ.ค. 2562
128 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
01 พ.ค. 2562
129 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562-เดือนมีนาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
194
30 เม.ย. 2562
130 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการฝังท่อรบายน้ำ คสล.ซอยโพธิ์เสด็จ - ในไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
26 เม.ย. 2562
131 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัดวนาราม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
09 เม.ย. 2562
132 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีโบ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
09 เม.ย. 2562
133 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปั่น หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
04 เม.ย. 2562
134 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
01 เม.ย. 2562
135 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายนาไสปรางค์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
28 มี.ค. 2562
136 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสาย 159 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
28 มี.ค. 2562
137 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายโพธิ์เสด็จ - ธารริน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
27 มี.ค. 2562
138 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายโพธิ์เสด็จ - ปากด่าน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
27 มี.ค. 2562
139 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างและติดตั้งป้ายซุ้ม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
26 มี.ค. 2562
140 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายสวนใส หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
26 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  7  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36