ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
27 ส.ค. 2562
102 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไสขนุน-ท่าควาย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
216
07 ส.ค. 2562
103 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน-สวนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
06 ส.ค. 2562
104 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการบุกเบิกถนน ซอยรอดภัย หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
05 ส.ค. 2562
105 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนสายทุ่งแย้-ปากด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
215
05 ส.ค. 2562
106 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
01 ส.ค. 2562
107 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562-เดือนมิถุนายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
30 ก.ค. 2562
108 ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมท่อระบายน้ำโดยการวางท่อระบายน้ำใหม่ถนนสายยวนแหล-หนองบัว หมู่ที่ 5 และซอยสวนใส หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
26 ก.ค. 2562
109 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลโพธ์ิเสด็จ หมู่ที่ 2,4,6,8,9 ตำบลโพธ์ิเสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
24 ก.ค. 2562
110 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัด โรงเรียน สำนักงาน ทต.โพธ์ิเสด็จ(หลังเก่า) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธ์ิเสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
12 ก.ค. 2562
111 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายต้นไทร-ในสวน หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
12 ก.ค. 2562
112 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
01 ก.ค. 2562
113 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนน ซอยหัวนารี หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
21 มิ.ย. 2562
114 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนนสายโพธิ์เสด็จ-ธารริน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
13 มิ.ย. 2562
115 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนนสวนใส หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
188
13 มิ.ย. 2562
116 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนนสาย 159 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
13 มิ.ย. 2562
117 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 38-002 สายนาไสปรางค์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
13 มิ.ย. 2562
118 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 38-003 สายบ้านตาล-พระมงกุฎ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
13 มิ.ย. 2562
119 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 38-005 สายโพธิ์เสด็จ-ปากด่าน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
13 มิ.ย. 2562
120 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมไหล่ทาง ถนนสายทุ่งแย้-ปากด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
11 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  6  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36