ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวนารี หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
11 พ.ย. 2562
82 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
01 พ.ย. 2562
83 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง คสล.สายวังขรี-ปากสามอ่าว หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
29 ต.ค. 2562
84 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
29 ต.ค. 2562
85 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 1,3,4,5,6,9 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
28 ต.ค. 2562
86 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 3,4,5,7 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
24 ต.ค. 2562
87 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายต้นไทร-ในสวน หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
09 ต.ค. 2562
88 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน ปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
07 ต.ค. 2562
89 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
02 ต.ค. 2562
90 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562-เดือนกันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
188
01 ต.ค. 2562
91 ประชาสัมพันธ์การการตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชลประทาน-สวนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
26 ก.ย. 2562
92 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
197
26 ก.ย. 2562
93 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 3,4,5,7 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
201
26 ก.ย. 2562
94 ประกาศราคากลางงานซ่อมแซมถมหลุมบ่อถนนหิน คลุกภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 1,3,4,5,6,9 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
25 ก.ย. 2562
95 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไสขนุน - ท่าควาย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
24 ก.ย. 2562
96 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวนารี หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
19 ก.ย. 2562
97 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวังขรี-ปากสามอ่าว หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
19 ก.ย. 2562
98 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการบุกเบิก ซอยหัวนารี หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
03 ก.ย. 2562
99 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำเดือนสิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
02 ก.ย. 2562
100 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัดวนาราม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
27 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  5  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36