ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
02 มี.ค. 2563
62 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
205
24 ก.พ. 2563
63 โครงการติดตั้งกันสาดภายนอกอาคารสำนักงานเทศบาล ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
24 ก.พ. 2563
64 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปากด่าน-หนองกง 2 ม.6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
198
12 ก.พ. 2563
65 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
195
11 ก.พ. 2563
66 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
03 ก.พ. 2563
67 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยนาม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
198
27 ม.ค. 2563
68 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
23 ม.ค. 2563
69 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
21 ม.ค. 2563
70 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
210
20 ม.ค. 2563
71 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
15 ม.ค. 2563
72 จ้างเหมางานปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
190
15 ม.ค. 2563
73 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโพธิ์เสด็จ-ปากด่าน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
10 ม.ค. 2563
74 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบชลประทานท่าดี หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
07 ม.ค. 2563
75 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
02 ม.ค. 2563
76 ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธ์ิเสด็จ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
19 ธ.ค. 2562
77 ประกาศราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพัก หมู่ที่ 9 ตำบลโพธ์ิเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
191
11 ธ.ค. 2562
78 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
02 ธ.ค. 2562
79 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
19 พ.ย. 2562
80 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัดวนาราม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
198
11 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  4  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36