ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 รายงานตามพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
514
05 เม.ย. 2550
702 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
05 เม.ย. 2550
703 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมขยายเขตไฟฟ้าและท่อเมนต์เพิ่มเติมจากโครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
488
08 มี.ค. 2550
704 โครงการขยายเขตไฟฟ้าและท่อเมนต์เพิ่มเติมจากโครงการประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
08 มี.ค. 2550
705 ผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอุดม-เขื่อนสุรินทร์ ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
12 ก.พ. 2550
706 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยนาล่าง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
472
12 ก.พ. 2550
707 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยตาหิ่น(ช่วงที่ 1)และบุกเบิกถนนซอยตาหิ่น(ช่วงที่ 2) ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
12 ก.พ. 2550
708 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
480
12 ก.พ. 2550
709 ประกาศผลการสอบราคาปรับปรุงประสิทธิภาพชุดควบคุมหอกระจายข่าวชนิดไร้สาย ภายในเขต อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
552
05 ก.พ. 2550
710 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายนาป่ายาง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
471
02 ก.พ. 2550
711 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยไสม่วง(ตอนเชื่อมกับถนนกะโรม) ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
567
02 ก.พ. 2550
712 ประกาศผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายริมคลองวังมะพร้าว(ฝั่งทิศตะวันออก) ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
470
02 ก.พ. 2550
713 ประการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายอุดม-เขื่อนสุรินทร์ ม.1
602
22 ม.ค. 2550
714 ประการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัดวนาราม ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
474
22 ม.ค. 2550
715 ประการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนซอยตาหิ่น(ช่วงที่ 1และบุกเบิกถนนซอยตาหิ่น(ช่วงที่ 2) ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
22 ม.ค. 2550
716 ประการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาล่าง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
22 ม.ค. 2550
717 ประการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยนารี 2 ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
22 ม.ค. 2550
718 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
09 ม.ค. 2550
719 ประการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
550
22 ม.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  36