ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
681 ประกาศสอบราคาจ้างบุกเบิกถนนสายตาปั่น ม.3
612
17 มี.ค. 2552
682 ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล.เลียบถนนสาย 159-เตาหม้อ ม.9
657
17 มี.ค. 2552
683 ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อที่ดินองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เสด็จ
686
06 มี.ค. 2552
684 แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
570
27 ม.ค. 2552
685 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
11 พ.ย. 2551
686 สอบราคาอาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
484
15 ต.ค. 2551
687 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
461
03 ต.ค. 2551
688 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเพฤษภาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
02 มิ.ย. 2551
689 ผลการสอบราคาจัดจ้างโครงการฝังท่อ คสล.ริมถนนสาย 159 ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
469
30 พ.ค. 2551
690 ผลการสอบราคาจัดจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมยกระดับถนนหินคลุกสายหลังหมู่บ้านสัมฤทธิ์ประสงค์ ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
499
30 พ.ค. 2551
691 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการฝังท่อ คสล.ริมถนนสาย 159 หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
521
08 พ.ค. 2551
692 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมยกระดับถนนหินคลุก สายหลังหมู่บ้านสัมฤทธิ์ประสงค์ ม.9 ต.โพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
579
08 พ.ค. 2551
693 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
455
01 พ.ค. 2551
694 ประกาศสอบราคาซื้อ อาหารเสริม (นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
510
28 เม.ย. 2551
695 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
08 เม.ย. 2551
696 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
488
05 มี.ค. 2551
697 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
07 ม.ค. 2551
698 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
466
01 พ.ย. 2550
699 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
467
04 มิ.ย. 2550
700 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษษยน 2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
03 พ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  35  |36