ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
661 ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
790
26 พ.ย. 2553
662 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ่อแท่น ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
670
01 ต.ค. 2553
663 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สวนไสชลประทาน ม.4,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
549
01 ต.ค. 2553
664 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายข้างอนามัยทุ่งแย้ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
544
01 ต.ค. 2553
665 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยในพลี-ยายเจียม ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
01 ต.ค. 2553
666 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยในไร่โพธิ์เสด็จ-ทุ่งแย้ ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
613
01 ต.ค. 2553
667 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยพ่อเฟ็จ-วังขลี ม.6,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
446
01 ต.ค. 2553
668 ประกาศสอบจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
510
10 ก.พ. 2553
669 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายไสไม้ผากหมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
680
22 ม.ค. 2553
670 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
662
03 ธ.ค. 2552
671 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
575
05 พ.ย. 2552
672 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี 2/2552
751
16 ต.ค. 2552
673 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ซอยไสขันไสไทร ม.3
703
25 ส.ค. 2552
674 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยสวนไสชลประทาน ม.4
643
25 ส.ค. 2552
675 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยไสไทรดอนทราย ม.5
688
25 ส.ค. 2552
676 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. ซอยไสเมา 1 ม.6
749
25 ส.ค. 2552
677 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยในพลี-บ้านยายเจียม ม.7
702
25 ส.ค. 2552
678 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยวัลลี ม.8
629
25 ส.ค. 2552
679 ประกาศสอบราคาบุกเบิกถนนสายในสวน ม.8
630
25 ส.ค. 2552
680 ประกาศสอบราคาถนนสายออกวัด ม.5
595
17 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  34  |35|  |36