ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
463
11 มิ.ย. 2556
642 โครงการฝังท่อระบายน้ำคสล.สายทวดเหนือ-ทุ่งจีน ม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
420
10 มิ.ย. 2556
643 โครงการจัดจ้างฝังท่อระบายน้ำคสล.ซอยต้นไทร ม. 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
10 มิ.ย. 2556
644 สอบราคาโครงการฝังท่อระบายน้ำคสล.ซอย159-เจนสนอง หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
445
14 พ.ค. 2556
645 โครงการสอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3ศูนย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
499
02 พ.ค. 2556
646 จัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอกลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า จำนวน 1 คัน ของเทศบาลตำบลโพธิ์สเด็จ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
477
02 พ.ค. 2556
647 โครงการจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย (รถพยาบาลฉุกเฉิน) ดาวน์โหลดเอกสาร
5019
29 มี.ค. 2556
648 โครงการถมดินสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
454
29 มี.ค. 2556
649 สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
547
04 มี.ค. 2556
650 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
493
04 ก.พ. 2556
651 การจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
473
01 พ.ย. 2555
652 การจำหน่ายครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
01 พ.ย. 2555
653 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเด็ก ศพด. ดาวน์โหลดเอกสาร
491
04 ต.ค. 2555
654 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
537
24 เม.ย. 2555
655 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
490
24 เม.ย. 2555
656 จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ สอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
547
18 ต.ค. 2554
657 สอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองมวง หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
910
07 มี.ค. 2554
658 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายชลประทาน - สวนพ่อมุม หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
793
07 มี.ค. 2554
659 สอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยนายสมพงศ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
636
07 มี.ค. 2554
660 ประกาศโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ซอยประชาสรรค์ หมู่ที่8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
798
31 ม.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  33  |34|  |35|  |36