ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
621 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
02 ธ.ค. 2556
622 ตารางการจัดเก็บขยะ
551
19 พ.ย. 2556
623 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.สายโพธิ์เสด็จ-ทุ่งแย้ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
15 พ.ย. 2556
624 ประกาศ แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
416
14 พ.ย. 2556
625 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
14 พ.ย. 2556
626 ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
426
05 พ.ย. 2556
627 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
558
05 พ.ย. 2556
628 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
01 พ.ย. 2556
629 ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่3 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
484
07 ต.ค. 2556
630 ยกเลิกประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ครั้งที่2 ดาวน์โหลดเอกสาร
457
05 ก.ย. 2556
631 ประกาศยกเลิกประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
499
26 ก.ค. 2556
632 สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโคกโหนดหมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
535
19 ก.ค. 2556
633 สอบราคาโครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายกะโรม-พระมงกุฏ หมู่ที่4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
463
18 ก.ค. 2556
634 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยวัลลี หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
497
17 ก.ค. 2556
635 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยพวงรัตน์ หมู่ที่9 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
452
12 ก.ค. 2556
636 โครงการซื้อกระจโค้งจราจร ชนิดสแตนเลสเงา ดาวน์โหลดเอกสาร
535
11 ก.ค. 2556
637 โครงการก่อสร้างระบบเพิ่มแรงดันน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
453
10 ก.ค. 2556
638 โครงการก่อสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
557
27 มิ.ย. 2556
639 โครงการก่อสร้างอาคารอปพร.เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
27 มิ.ย. 2556
640 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยยายเอื้อน หมู่ที่ี3 ดาวน์โหลดเอกสาร
427
18 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  32  |33|  |34|  |35|  |36