ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
601 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
31 มี.ค. 2557
602 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
431
27 มี.ค. 2557
603 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสะพานวังมวง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
26 มี.ค. 2557
604 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมบูรณ์ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
17 มี.ค. 2557
605 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการบุกเบิกถนนซอยปากด่าน-วังขรี ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
13 มี.ค. 2557
606 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
438
07 มี.ค. 2557
607 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
03 มี.ค. 2557
608 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายถนนคสล.สายกะโรม-นาเคียนฝั่งตะวันออก ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
28 ก.พ. 2557
609 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
430
26 ก.พ. 2557
610 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ซอยโพธิ์เสด็จ-ปากด่าน ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
19 ก.พ. 2557
611 ประกาศประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ดาวน์โหลดเอกสาร
465
13 ก.พ. 2557
612 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนซอยปากด่าน-วังขรี ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
12 ก.พ. 2557
613 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
425
07 ก.พ. 2557
614 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
03 ก.พ. 2557
615 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนนคสล.สายกะโรม-นาเคียนฝั่งตะวันออก ช่วงที่ 2 ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
03 ก.พ. 2557
616 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
466
31 ม.ค. 2557
617 ประกาศราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.ซอยโพธิ์เสด็จ-ปากด่าน ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
28 ม.ค. 2557
618 ประกาศจ้างออกแบบเขียนแบบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
527
09 ม.ค. 2557
619 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
06 ม.ค. 2557
620 ประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ดาวน์โหลดเอกสาร
513
25 ธ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  31  |32|  |33|  |34|  |35|  |36