ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
02 มิ.ย. 2563
42 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยโรงเห็ด หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
197
12 พ.ค. 2563
43 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยป้าเขียด หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
215
08 พ.ค. 2563
44 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยรัตนพาหุ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
200
08 พ.ค. 2563
45 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
196
01 พ.ค. 2563
46 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองกง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
16 เม.ย. 2563
47 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการบุกเบิกถนนศรีธะภูมิอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
15 เม.ย. 2563
48 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการบุกเบิกถนน ซอยป้าจิต หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
15 เม.ย. 2563
49 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาศที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึงมีนาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
209
10 เม.ย. 2563
50 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
02 เม.ย. 2563
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาไสปรางค์ หมู่ที่6,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
30 มี.ค. 2563
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายไสขัน-ไสไทร หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
198
30 มี.ค. 2563
53 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบชลประทานท่าดี หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
23 มี.ค. 2563
54 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายโพธิ์เสด็จ-ปากด่าน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
20 มี.ค. 2563
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนาไสปรางค์ หมู่ที่6,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
16 มี.ค. 2563
56 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนซอยป้าจิต หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
212
11 มี.ค. 2563
57 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนศรีธะภูมิอุทิศ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
202
11 มี.ค. 2563
58 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายนาไสปรางค์ หมู่ที่ 6,8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
09 มี.ค. 2563
59 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายไสขัน-ไสไทร หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
09 มี.ค. 2563
60 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยปากด่าน-หนองกง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
06 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  3  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36