ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
561 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
330
23 ม.ค. 2558
562 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
21 ม.ค. 2558
563 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
344
09 ม.ค. 2558
564 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
360
05 ม.ค. 2558
565 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
05 ม.ค. 2558
566 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2558 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
277
05 ม.ค. 2558
567 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโพธิ์เสด็จ-ปากด่าน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
22 ธ.ค. 2557
568 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโพธิ์เสด็จ-ปากด่าน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
22 ธ.ค. 2557
569 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
17 ธ.ค. 2557
570 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
349
03 ธ.ค. 2557
571 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
364
01 ธ.ค. 2557
572 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
01 ธ.ค. 2557
573 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
348
28 พ.ย. 2557
574 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
04 พ.ย. 2557
575 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
29 ต.ค. 2557
576 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
29 ต.ค. 2557
577 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
385
13 ต.ค. 2557
578 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
10 ต.ค. 2557
579 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
384
03 ต.ค. 2557
580 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
01 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  29  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36