ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
541 ประกาศสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
306
20 มี.ค. 2558
542 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
353
17 มี.ค. 2558
543 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวากัฟ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
16 มี.ค. 2558
544 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทานบ้านนางผึ้ง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
16 มี.ค. 2558
545 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
16 มี.ค. 2558
546 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสุทิน หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
10 มี.ค. 2558
547 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปัน หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
09 มี.ค. 2558
548 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
09 มี.ค. 2558
549 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
03 มี.ค. 2558
550 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
03 มี.ค. 2558
551 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
318
02 มี.ค. 2558
552 รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
267
25 ก.พ. 2558
553 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
306
20 ก.พ. 2558
554 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
308
11 ก.พ. 2558
555 ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
352
11 ก.พ. 2558
556 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
916
02 ก.พ. 2558
557 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
268
02 ก.พ. 2558
558 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ดาวน์โหลดเอกสาร
323
29 ม.ค. 2558
559 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
318
27 ม.ค. 2558
560 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งน้ำประปาหยอดเหรียญ ดาวน์โหลดเอกสาร
324
27 ม.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  28  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36