ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
521 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการขยายถนน คสล.สายกะโรม-นาเคียนฝั่งตะวันตก ช่วงที่ 2 ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
07 พ.ค. 2558
522 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
01 พ.ค. 2558
523 รายงานความคืบหน้าตามแบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
01 พ.ค. 2558
524 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
01 พ.ค. 2558
525 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวิทยาพล หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
30 เม.ย. 2558
526 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแม่หริ้ม หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
30 เม.ย. 2558
527 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายแก่น หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
30 เม.ย. 2558
528 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมภพ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
16 เม.ย. 2558
529 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสมโชค หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
16 เม.ย. 2558
530 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาล่าง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
16 เม.ย. 2558
531 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยต้นยาง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
16 เม.ย. 2558
532 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
308
10 เม.ย. 2558
533 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งวดที่ 1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
245
10 เม.ย. 2558
534 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
09 เม.ย. 2558
535 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนสายวังขรี-ปากสามอ่าว หมุ่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
287
08 เม.ย. 2558
536 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวาดอักษร หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
03 เม.ย. 2558
537 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาป่ายางแยก 1 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
03 เม.ย. 2558
538 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองกง 1 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
286
03 เม.ย. 2558
539 รายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
31 มี.ค. 2558
540 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัดทุ่งแย้ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
301
23 มี.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  27  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36