ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
02 มิ.ย. 2558
502 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ม.8 (งวดที่ 2 และ งวดที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
266
02 มิ.ย. 2558
503 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ซอยพระมงกุฎ ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
02 มิ.ย. 2558
504 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ซอยพระมงกุฎ ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
02 มิ.ย. 2558
505 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายวังขรี-ปากสามอ่าว ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
27 พ.ค. 2558
506 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
26 พ.ค. 2558
507 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
26 พ.ค. 2558
508 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ2558 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
265
25 พ.ค. 2558
509 ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) ดาวน์โหลดเอกสาร
283
20 พ.ค. 2558
510 ประกาศ ขอเชิญเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะมูลฝอย) ดาวน์โหลดเอกสาร
280
18 พ.ค. 2558
511 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างอนามัยทุ่งแย้ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
18 พ.ค. 2558
512 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังขรี หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
18 พ.ค. 2558
513 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงวิทย์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
18 พ.ค. 2558
514 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโคกโหนด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
18 พ.ค. 2558
515 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไสขนุน-ท่าควาย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
18 พ.ค. 2558
516 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวนารี หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
18 พ.ค. 2558
517 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนารี 1 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
272
18 พ.ค. 2558
518 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
316
15 พ.ค. 2558
519 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.ซอยพระมงกุฎ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
11 พ.ค. 2558
520 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ม.8 (งวดที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
243
11 พ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  26  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36