ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยไสขนุน-ท่าควาย ม.1 ต.โพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
288
07 ส.ค. 2558
482 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ม.8 (งวดที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
279
03 ส.ค. 2558
483 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
336
03 ส.ค. 2558
484 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคสล.ซอยพระมงกุฎ ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
20 ก.ค. 2558
485 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
277
20 ก.ค. 2558
486 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไสขนุน-ท่าควาย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
15 ก.ค. 2558
487 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งวดที่ 2 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
251
10 ก.ค. 2558
488 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
09 ก.ค. 2558
489 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
01 ก.ค. 2558
490 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโคกโหนด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
29 มิ.ย. 2558
491 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ม.8 (งวดที่ 4 และ งวดที่ 5) ดาวน์โหลดเอกสาร
297
26 มิ.ย. 2558
492 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
323
24 มิ.ย. 2558
493 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
24 มิ.ย. 2558
494 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงวิทย์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
18 มิ.ย. 2558
495 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลวัดวนาราม ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
16 มิ.ย. 2558
496 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลบ้านโพธิ์ทอง ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
15 มิ.ย. 2558
497 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยโคกโหนด ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
12 มิ.ย. 2558
498 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2558 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
277
03 มิ.ย. 2558
499 รายงานความคืบหน้าตามแบบติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
790
03 มิ.ย. 2558
500 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
03 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  25  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36