ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เรื่องผลการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
264
04 ธ.ค. 2558
462 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
01 ธ.ค. 2558
463 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 (งวดที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
260
25 พ.ย. 2558
464 สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
281
18 พ.ย. 2558
465 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งน้ำประปาหยอดเหรียญพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
11 พ.ย. 2558
466 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
295
09 พ.ย. 2558
467 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
286
09 พ.ย. 2558
468 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
265
03 พ.ย. 2558
469 แผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
196
03 พ.ย. 2558
470 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2558 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
02 พ.ย. 2558
471 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 (งวดที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
283
19 ต.ค. 2558
472 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
13 ต.ค. 2558
473 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (งวดที่ 3 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
262
08 ต.ค. 2558
474 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2558 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
305
01 ต.ค. 2558
475 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
02 ก.ย. 2558
476 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ม.8 (งวดสุดท้าย) ดาวน์โหลดเอกสาร
280
24 ส.ค. 2558
477 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไสขนุน-ท่าควาย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
289
24 ส.ค. 2558
478 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ม.8 (งวดที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
278
20 ส.ค. 2558
479 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโคกโหนด ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
13 ส.ค. 2558
480 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
10 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  24  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36