ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยหนองกง 2 - วังขรี หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
05 ก.พ. 2559
442 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตูรั้ว และวางระบบท่อสุขาภิบาลอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
278
04 ก.พ. 2559
443 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล. พร้อมประตูรั้ว และวางระบบท่อสุขาภิบาลอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
260
04 ก.พ. 2559
444 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโคกโหนด หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
04 ก.พ. 2559
445 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
267
02 ก.พ. 2559
446 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถอาคารหลังใหม่ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
232
29 ม.ค. 2559
447 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
308
25 ม.ค. 2559
448 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไสขนุน-ท่าควาย หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
287
20 ม.ค. 2559
449 ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประมูลซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
291
20 ม.ค. 2559
450 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 (งวดที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
267
14 ม.ค. 2559
451 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จสอบราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
292
13 ม.ค. 2559
452 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยหนองกง 2 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
12 ม.ค. 2559
453 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยหนองกง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
267
12 ม.ค. 2559
454 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งน้ำประปาหยอดเหรียญพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
256
11 ม.ค. 2559
455 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถพร้อมมุงหลังคาเมทัลชีทและหลังคาดีไลท์เทศบาลตำบลโพธิืเสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
07 ม.ค. 2559
456 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
274
04 ม.ค. 2559
457 ประกาศแต่งตั้งผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์เป็นผู้จัดการการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
30 ธ.ค. 2558
458 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งน้ำประปาหยอดเหรียญพร้อมโรงเรือน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
21 ธ.ค. 2558
459 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
266
16 ธ.ค. 2558
460 ประกาศจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
287
15 ธ.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  23  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36