ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนซอยชลประทาน-สวนเหรียง ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
07 เม.ย. 2559
422 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยหนองกง2-วังขรี ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
05 เม.ย. 2559
423 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
05 เม.ย. 2559
424 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2559 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
01 เม.ย. 2559
425 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนซอยปากด่าน-หนองกง2 ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
30 มี.ค. 2559
426 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวากัฟ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
29 มี.ค. 2559
427 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านป้ายอง หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
29 มี.ค. 2559
428 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างขยายถนนคสล.ซอยพระมงกุฎ ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
24 มี.ค. 2559
429 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างวัดทุ่งแย้ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
285
18 มี.ค. 2559
430 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยหลังวัดวนาราม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
269
11 มี.ค. 2559
431 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุ่งซ่อมแซมถนน ซอยปากด่าน - หนองกง 2 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
262
07 มี.ค. 2559
432 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยหนองกง2 ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
263
01 มี.ค. 2559
433 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 (งวดที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
248
01 มี.ค. 2559
434 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
01 มี.ค. 2559
435 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรั้วคสล.พร้อมประตูรั้ว อาคาร สนง. ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
29 ก.พ. 2559
436 ประกาศราคากลางโครงการขยายถนน คสล.ซอยพระมงกุฎ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
261
26 ก.พ. 2559
437 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยโคกโหนด หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
26 ก.พ. 2559
438 ประกาศเปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถ อาคารหลังใหม่ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
26 ก.พ. 2559
439 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนน ซอยชลประทาน-สวนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
25 ก.พ. 2559
440 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตูรั้วและวางระบบท่อสุขาภิบาลอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
08 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  22  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36