ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองกง 1 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
16 มิ.ย. 2559
402 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนารี 3 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
16 มิ.ย. 2559
403 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
281
08 มิ.ย. 2559
404 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงวิทย์ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
08 มิ.ย. 2559
405 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยนารี 1 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
08 มิ.ย. 2559
406 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
01 มิ.ย. 2559
407 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพ่อเฟ็จ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
25 พ.ค. 2559
408 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยในสวน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
284
25 พ.ค. 2559
409 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน-สวนป่าหมาก หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
278
23 พ.ค. 2559
410 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างอนามัยทุ่งแย้ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
23 พ.ค. 2559
411 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยสมภพ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
278
23 พ.ค. 2559
412 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสลงซอยชลประทาน-ต้นหว้า หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
293
03 พ.ค. 2559
413 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวนารี หมู่ที่ ๖ ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
03 พ.ค. 2559
414 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2559 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
02 พ.ค. 2559
415 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ ม.3 บ้านไสขัน ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
263
28 เม.ย. 2559
416 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยนาป่ายางแยก 1 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
264
22 เม.ย. 2559
417 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยต้นยาง หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
22 เม.ย. 2559
418 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง คสล.ซอยแม่หริ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
269
22 เม.ย. 2559
419 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด ดาวน์โหลดเอกสาร
303
20 เม.ย. 2559
420 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 (งวดที่5) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
07 เม.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  21  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36