ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ถนนโพธิ์เสด็จ-ทุ่งแย้ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
13 ต.ค. 2559
382 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผด.3) ประจำงวดที่ 3 (กรกฎาคม 2559 – กันยายน 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
193
11 ต.ค. 2559
383 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินอุดหนุน) ดาวน์โหลดเอกสาร
257
05 ต.ค. 2559
384 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2559 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
03 ต.ค. 2559
385 ประกาศราคากลางวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
307
30 ก.ย. 2559
386 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 (งวดที่ 9) ดาวน์โหลดเอกสาร
252
29 ก.ย. 2559
387 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 (งวดที่ 8) ดาวน์โหลดเอกสาร
249
28 ก.ย. 2559
388 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 (งวดที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
251
27 ก.ย. 2559
389 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 (งวดที่ 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
254
21 ก.ย. 2559
390 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 (งวดที่ 6) ดาวน์โหลดเอกสาร
262
16 ก.ย. 2559
391 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2559 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
222
01 ก.ย. 2559
392 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำซอยนารี 1 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
30 ส.ค. 2559
393 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยนารี 1 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
25 ส.ค. 2559
394 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
237
23 ส.ค. 2559
395 ประการประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถพร้อมมุงหลังคาเมทัลชีทและหลังคาดีไลท์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
22 ส.ค. 2559
396 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
267
01 ส.ค. 2559
397 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (แบบ ผด.3) ประจำงวดที่ 2 (เมษายน 2559 – มิถุนายน 2559) ดาวน์โหลดเอกสาร
264
12 ก.ค. 2559
398 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2559 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
294
01 ก.ค. 2559
399 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปัน หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
291
27 มิ.ย. 2559
400 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทานบ้านนางผึ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
270
27 มิ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  20  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36