ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
281
26 พ.ย. 2563
22 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยชลประทาน-สวนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
265
26 พ.ย. 2563
23 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.38-004 สายสวนใส หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
279
26 พ.ย. 2563
24 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยจวบเจือ แยก1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
256
13 พ.ย. 2563
25 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยนาม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
271
05 พ.ย. 2563
26 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
266
20 ต.ค. 2563
27 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกตงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
262
14 ต.ค. 2563
28 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยจวบเจือ แยก 1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
293
08 ก.ย. 2563
29 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
259
08 ก.ย. 2563
30 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวนใส รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 38-004 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
252
08 ก.ย. 2563
31 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน-สวนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
254
08 ก.ย. 2563
32 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
02 ก.ย. 2563
33 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 -เดือนมิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
263
15 ก.ค. 2563
34 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาไสปรางค์ หมู่ที่ 6,8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
10 ก.ค. 2563
35 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงเห็ด หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
213
09 ก.ค. 2563
36 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
01 ก.ค. 2563
37 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าเขียด หมู่ที6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
23 มิ.ย. 2563
38 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรัตนพาหุ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
23 มิ.ย. 2563
39 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์กคอนกรีตสายไสขัน-ไสไทร หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
10 มิ.ย. 2563
40 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองกง2 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
02 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  2  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36