ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2560 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
02 ก.พ. 2560
362 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 (งวดที่ 11) ดาวน์โหลดเอกสาร
237
31 ม.ค. 2560
363 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 (งวดที่ 10) ดาวน์โหลดเอกสาร
241
30 ม.ค. 2560
364 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 (งวดที่10) ดาวน์โหลดเอกสาร
244
18 ม.ค. 2560
365 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม2559 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
243
04 ม.ค. 2560
366 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
247
16 ธ.ค. 2559
367 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบพาราเคปซีลสายโพธิ์เสด็จ-ปากด่าน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
16 ธ.ค. 2559
368 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
08 ธ.ค. 2559
369 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบพาราเคปซีลสายโพธิ์เสด็จ – ปากด่าน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
08 ธ.ค. 2559
370 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
239
02 ธ.ค. 2559
371 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบพาราเคปซีลสายดอนทราย-ไสไม้ผาก ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
30 พ.ย. 2559
372 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนโพธิ์เสด็จ-ทุ่งแย้ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
24 พ.ย. 2559
373 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
249
15 พ.ย. 2559
374 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบพาราเคปซีลสายดอนทราย-ไสไม้ผาก ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
246
11 พ.ย. 2559
375 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบพาราเคปซีล สายดอนทราย-ไสไม้ผาก หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
03 พ.ย. 2559
376 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบพาราเคปซีล สายโพธิ์เสด็จ-ปากด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
268
03 พ.ย. 2559
377 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
273
03 พ.ย. 2559
378 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2559 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
03 พ.ย. 2559
379 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
20 ต.ค. 2559
380 ประการประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.พร้อมประตูรั้วและวางระบบท่อสุขาภิบาลอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
19 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  19  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36