ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
01 มิ.ย. 2560
342 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ (หลังใหม่) ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
23 พ.ค. 2560
343 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
23 พ.ค. 2560
344 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยมะขาม 4 หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
16 พ.ค. 2560
345 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
221
05 พ.ค. 2560
346 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2560 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
228
01 พ.ค. 2560
347 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558,2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
21 เม.ย. 2560
348 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
251
18 เม.ย. 2560
349 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (แบบ ผด.3) ประจำงวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
237
07 เม.ย. 2560
350 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไสขนุน-ท่าควาย ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
03 เม.ย. 2560
351 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2560 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
225
03 เม.ย. 2560
352 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
230
30 มี.ค. 2560
353 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ (หลังใหม่) ดาวน์โหลดเอกสาร
227
28 มี.ค. 2560
354 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
28 มี.ค. 2560
355 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแคปซีลสายดอนทราย-ไสไม้ผาก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
244
27 มี.ค. 2560
356 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
216
20 มี.ค. 2560
357 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบพาราแคปซีลสายโพธิ์เสด็จ-ปากด่าน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
09 มี.ค. 2560
358 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาล่าง หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
240
02 มี.ค. 2560
359 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไสขนุน-ท่าควาย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
02 มี.ค. 2560
360 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
214
02 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  18  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36