ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
09 ส.ค. 2560
322 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
09 ส.ค. 2560
323 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล.ซอยตาหิ่น ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
07 ส.ค. 2560
324 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในอาคารและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ (หลังใหม่) ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
07 ส.ค. 2560
325 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านโพธิ์เสด็จ-ปากด่าน หมู่ที่ 6,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
01 ส.ค. 2560
326 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
01 ส.ค. 2560
327 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาหิ่น หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
27 ก.ค. 2560
328 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
205
27 ก.ค. 2560
329 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
21 ก.ค. 2560
330 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
17 ก.ค. 2560
331 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
14 ก.ค. 2560
332 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
07 ก.ค. 2560
333 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (แบบ ผด.3) ประจำงวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
191
04 ก.ค. 2560
334 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2560 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
03 ก.ค. 2560
335 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก คสล.ซอยตาหิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
30 มิ.ย. 2560
336 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
26 มิ.ย. 2560
337 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างเสาธงเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
16 มิ.ย. 2560
338 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยมะขาม 4 ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
05 มิ.ย. 2560
339 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
05 มิ.ย. 2560
340 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ (หลังใหม่) ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
01 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  17  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36