ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
07 ก.ย. 2560
302 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
07 ก.ย. 2560
303 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโพธิ์เสด็จ – ปากด่าน หมู่ที่ 6,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
06 ก.ย. 2560
304 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2560 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
01 ก.ย. 2560
305 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร ดาวน์โหลดเอกสาร
215
22 ส.ค. 2560
306 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 บ้านนอกไร่ ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
219
22 ส.ค. 2560
307 ประกาศประมูราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งแย้ ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
22 ส.ค. 2560
308 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Auction) โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน หมู่ที่ 4 บ้านยวนแหล ดาวน์โหลดเอกสาร
192
22 ส.ค. 2560
309 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาแบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน หมู่ที่ 4 บ้านยวลแหล ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
209
21 ส.ค. 2560
310 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาแบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งแย้ ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
201
21 ส.ค. 2560
311 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านพระมงกุฎ ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
207
21 ส.ค. 2560
312 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 บ้านนอกไร่ ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
199
21 ส.ค. 2560
313 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
210
18 ส.ค. 2560
314 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างอนามัยทุ่งแย้ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
18 ส.ค. 2560
315 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
187
18 ส.ค. 2560
316 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวังขรี-พ่อเฟ็จ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
17 ส.ค. 2560
317 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง ติดตั้งระบบโทรศัพท์ภายในอาคารและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
17 ส.ค. 2560
318 ประกาศราคากลางจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
17 ส.ค. 2560
319 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาหิ่น ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
15 ส.ค. 2560
320 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
10 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  16  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36