ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปัน ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
27 ก.ย. 2560
282 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงวิทย์ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
27 ก.ย. 2560
283 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยน้ำซับ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
27 ก.ย. 2560
284 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยพัฒนานิเวศน์-ชลประทานบ้านนางผึ้ง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
27 ก.ย. 2560
285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยต้นยาง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
27 ก.ย. 2560
286 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาป่ายางแยก 1 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
27 ก.ย. 2560
287 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวนารี ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
27 ก.ย. 2560
288 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน-สวนเหรียง ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
27 ก.ย. 2560
289 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน-สวนป่าหมาก ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
27 ก.ย. 2560
290 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางแฉล้ม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
209
27 ก.ย. 2560
291 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน หมู่ที่ 4 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
19 ก.ย. 2560
292 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน หมู่ที่ 6 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
19 ก.ย. 2560
293 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
19 ก.ย. 2560
294 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างประปาหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
19 ก.ย. 2560
295 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
12 ก.ย. 2560
296 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
12 ก.ย. 2560
297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
07 ก.ย. 2560
298 ประกาศผลการเปิดซองสอบราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
07 ก.ย. 2560
299 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
07 ก.ย. 2560
300 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
07 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  15  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36