ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปัน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
19 ธ.ค. 2560
262 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวากัฟ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
18 ธ.ค. 2560
263 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางแฉล้ม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
18 ธ.ค. 2560
264 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาป่ายางแยก 1 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
18 ธ.ค. 2560
265 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
04 ธ.ค. 2560
266 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวนารี หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
24 พ.ย. 2560
267 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนารี 1 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
24 พ.ย. 2560
268 ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยน้ำซับ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
21 พ.ย. 2560
269 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยลุงวิทย์ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
17 พ.ย. 2560
270 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยต้นยาง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
17 พ.ย. 2560
271 ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ซอยอ่าวโด - ปากสามอ่าว(ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
15 พ.ย. 2560
272 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยพัฒนานิเวศน์- ชลประทานบ้านนางผึ้ง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
02 พ.ย. 2560
273 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
01 พ.ย. 2560
274 ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
200
31 ต.ค. 2560
275 ประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
18 ต.ค. 2560
276 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
10 ต.ค. 2560
277 ประกาศรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (แบบ ผด.3) ประจำงวดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
10 ต.ค. 2560
278 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
02 ต.ค. 2560
279 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยวากัฟ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
27 ก.ย. 2560
280 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนารี 1 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
27 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  14  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36