ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาป่ายางแยก 1 หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
12 ก.พ. 2561
242 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (แก้ไขเปลี่ยนแปลง) ดาวน์โหลดเอกสาร
209
12 ก.พ. 2561
243 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
214
09 ก.พ. 2561
244 ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงราคากลางโครงการติดตั้งกระจกกั้นผนังห้องอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
08 ก.พ. 2561
245 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
06 ก.พ. 2561
246 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
193
01 ก.พ. 2561
247 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการตกแต่งภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
30 ม.ค. 2561
248 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกระจกกั้นผนังห้องอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
23 ม.ค. 2561
249 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพฃีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
23 ม.ค. 2561
250 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
185
23 ม.ค. 2561
251 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยห้วยมะขาม4(ช่วงที่2) หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
208
19 ม.ค. 2561
252 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปั่น หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
19 ม.ค. 2561
253 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนารี1 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
19 ม.ค. 2561
254 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
203
17 ม.ค. 2561
255 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
205
17 ม.ค. 2561
256 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
16 ม.ค. 2561
257 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแระจำเดือนธันวาคม 2560 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
03 ม.ค. 2561
258 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน-สวนเหรียง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
27 ธ.ค. 2560
259 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาด 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
213
27 ธ.ค. 2560
260 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน-สวนป่าหมาก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
25 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  13  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36