ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างแระจำเดือนเมษายน 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
02 พ.ค. 2561
222 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 2 บ้านนอกไร่ ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
202
30 เม.ย. 2561
223 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
30 เม.ย. 2561
224 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
186
25 เม.ย. 2561
225 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ (งวดที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
204
20 เม.ย. 2561
226 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 1 บ้านพระมงกุฎ ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
17 เม.ย. 2561
227 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
03 เม.ย. 2561
228 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวนารี ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
02 เม.ย. 2561
229 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำซับ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
26 มี.ค. 2561
230 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบรวมทุกระบบอยู่ในชุดเดียวกัน ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
21 มี.ค. 2561
231 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนาป่ายางแยก 1 ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
20 มี.ค. 2561
232 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาปั่น ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
12 มี.ค. 2561
233 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
09 มี.ค. 2561
234 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
02 มี.ค. 2561
235 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยนารี 1 หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
205
26 ก.พ. 2561
236 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการติดตั้งกระจกกั้นผนังห้องอาคารสำนักงานตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
22 ก.พ. 2561
237 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
22 ก.พ. 2561
238 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวนารี ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
13 ก.พ. 2561
239 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยห้วยมะขาม 4 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
217
12 ก.พ. 2561
240 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้ำซับ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
203
12 ก.พ. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  12  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36