ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยไสม่วง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
04 ก.ค. 2561
202 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
04 ก.ค. 2561
203 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (งวดที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
02 ก.ค. 2561
204 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เรื่อง ราคากลางเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
196
28 มิ.ย. 2561
205 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
194
19 มิ.ย. 2561
206 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เรื่อง ราคากลางซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติพร้อมติดตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
196
15 มิ.ย. 2561
207 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (งวดที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
192
06 มิ.ย. 2561
208 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
201
04 มิ.ย. 2561
209 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายวังมวง หมู่ที่ 6,8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
31 พ.ค. 2561
210 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาไสปรางค์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
22 พ.ค. 2561
211 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ (งวดที่ 1 ครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
209
22 พ.ค. 2561
212 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโพธิ์เสด็จ-ทุ่งแย้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
17 พ.ค. 2561
213 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต้นไทร หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
16 พ.ค. 2561
214 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโพธิ์ทอง - ทุ่งแย้ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
16 พ.ค. 2561
215 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทาน - ทุ่งแย้ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
198
16 พ.ค. 2561
216 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยสวนไส หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
02 พ.ค. 2561
217 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
02 พ.ค. 2561
218 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายไสขัน-ไสไทร หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
02 พ.ค. 2561
219 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโพธิ์เสด็จ-ปากด่าน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
191
02 พ.ค. 2561
220 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ (งวดที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
190
02 พ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  11  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36