ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
200
20 ส.ค. 2561
182 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาตกแต่งภายในพร้อมเฟอร์นิเจอร์อาคารสำนักงาน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
17 ส.ค. 2561
183 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (งวดสุดท้าย) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
198
16 ส.ค. 2561
184 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (งวดสุดท้าย) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
201
06 ส.ค. 2561
185 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
192
03 ส.ค. 2561
186 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไสขนุน-ท่าควาย หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
02 ส.ค. 2561
187 ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชลประทาน-สวนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
02 ส.ค. 2561
188 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโพธิ์เสด็จ-ปากด่าน หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
194
19 ก.ค. 2561
189 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโพธิ์เสด็จ-ทุ่งแย้ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
195
19 ก.ค. 2561
190 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชลประทาน-ทุ่งแย้ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
192
19 ก.ค. 2561
191 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโพธิ์ทอง-ทุ่งแย้ หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
198
19 ก.ค. 2561
192 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต้นไทร หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
186
19 ก.ค. 2561
193 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายนาไสปรางค์ หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
189
19 ก.ค. 2561
194 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายไสขัน-ไสไทร หมู่ที่3 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
18 ก.ค. 2561
195 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสวนไส หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
18 ก.ค. 2561
196 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยไสขนุน-ท่าควาย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
12 ก.ค. 2561
197 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน-สวนเหรียง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
12 ก.ค. 2561
198 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายไสขัน-ไสไทร หมู่ที่3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
06 ก.ค. 2561
199 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายสวนไส หมู่ที่4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
186
06 ก.ค. 2561
200 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ซอยสวนป่าโป๊ะ - บ้านนายชาติชายน้อย หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
04 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36