ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.38-010 จากสายกะโรม ถึงสายวัดพระมงกุฎ บ้านพระมงกุฎ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
19 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.38-011 จากสายทวดทองถึงสายนากก บ้านไสขัน หมู่ที่ 3,6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
19 พ.ค. 2565
3 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
29 เม.ย. 2565
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTVหมู่ที่ 4 บ้านยวนแหล หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ทอง และหมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์เสด็จ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
46
21 เม.ย. 2565
5 เอกสารเพิ่มเติมประกวดราคาโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์กล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ 4 บ้านยวนแหล หมู่ที่ 5 บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 8 บ้านโพธิ์เสด็จ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
91
05 เม.ย. 2565
6 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
72
24 มี.ค. 2565
7 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1,3,4,5 และหมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
17 พ.ย. 2564
8 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประเทือง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
19 ต.ค. 2564
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
151
15 ต.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการขยายประปาซอยทวดทอง-นากก หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
04 ต.ค. 2564
11 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการบุกเบิกถนนซอยลุงวิทย์-ปากด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
27 ก.ย. 2564
12 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยพัฒนานิเวศน์ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
160
23 ก.ย. 2564
13 ประกาศราคากลางโครงการขยายประปาซอยทวดทอง-นากก หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
195
15 ก.ย. 2564
14 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการบุกเบิกถนนซอยหัวนารี 2 หมู่ที่ 6 ต.โพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
194
14 ก.ย. 2564
15 ประกาศราคากลางโครงการบุกเบิกถนนซอยหัวนารี 2 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
227
11 ส.ค. 2564
16 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
211
02 ก.ค. 2564
17 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง นศ.ถ.38-009 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
258
27 พ.ค. 2564
18 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
283
16 เม.ย. 2564
19 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
316
28 ม.ค. 2564
20 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
309
14 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35|  |36|  |37