ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7545-0564
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
20 ต.ค. 2563
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกตงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
14 ต.ค. 2563
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยจวบเจือ แยก 1 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ก.ย. 2563
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
25
08 ก.ย. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสวนใส รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ 38-004 หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
27
08 ก.ย. 2563
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยชลประทาน-สวนเหรียง หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
28
08 ก.ย. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
02 ก.ย. 2563
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 -เดือนมิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
15 ก.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาไสปรางค์ หมู่ที่ 6,8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
10 ก.ค. 2563
10 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงเห็ด หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
29
09 ก.ค. 2563
11 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
01 ก.ค. 2563
12 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยป้าเขียด หมู่ที6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
23 มิ.ย. 2563
13 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยรัตนพาหุ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
23 มิ.ย. 2563
14 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์กคอนกรีตสายไสขัน-ไสไทร หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
10 มิ.ย. 2563
15 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหนองกง2 หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 มิ.ย. 2563
16 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
02 มิ.ย. 2563
17 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยโรงเห็ด หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
39
12 พ.ค. 2563
18 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยป้าเขียด หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
37
08 พ.ค. 2563
19 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยรัตนพาหุ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 พ.ค. 2563
20 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16|  |17|  |18|  |19|  |20|  |21|  |22|  |23|  |24|  |25|  |26|  |27|  |28|  |29|  |30|  |31|  |32|  |33|  |34|  |35