ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหลังวัดวนาราม หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 พ.ย. 2562
2 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยหัวนารี หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
3
11 พ.ย. 2562
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 พ.ย. 2562
4 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้าง คสล.สายวังขรี-ปากสามอ่าว หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ต.ค. 2562
5 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยอ่าวโด-ปากสามอ่าว หมู่ที่ 8 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
29 ต.ค. 2562
6 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ หมู่ที่ 1,3,4,5,6,9 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
28 ต.ค. 2562
7 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกวัชพืชดินโคลนและสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 3,4,5,7 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
24 ต.ค. 2562
8 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างบุกเบิกถนนสายต้นไทร-ในสวน หมู่ที่ 7 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
09 ต.ค. 2562
9 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน ปรับปรุงอาคารชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 4 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 ต.ค. 2562
10 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64