ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7545-0564
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศแผนปฎิบัตืงานการจัดเก็บภาษีประจำปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
08 ต.ค. 2563
2 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 ต.ค. 2563
3 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 ต.ค. 2563
4 1.ปิดระบบการชำระน้ำประปาและค่าขยะมูลฝอยประจำปีงบประมาณ 2563 (ชั่วคราว) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 ก.ย. 2563
5 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ก.ย. 2563
6 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
17 ก.ย. 2563
7 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
17 ก.ย. 2563
8 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
17 ก.ย. 2563
9 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 ก.ย. 2563
10 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
28 ส.ค. 2563
11 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 31/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
24 ส.ค. 2563
12 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
24 ส.ค. 2563
13 รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
44
05 ส.ค. 2563
14 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 ส.ค. 2563
15 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 28/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 ส.ค. 2563
16 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 29/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 ส.ค. 2563
17 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 ส.ค. 2563
18 ประกาศราคาทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขต ท.ต.โพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 ส.ค. 2563
19 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
05 ส.ค. 2563
20 แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
05 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12