ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศให้ทหารกองเกินไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 ต.ค. 2564
2 รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 ต.ค. 2564
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
19 ต.ค. 2564
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ต.ค. 2564
5 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ต.ค. 2564
6 นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ต.ค. 2564
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนัักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
44
02 ต.ค. 2564
8 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
02 ต.ค. 2564
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
22 ก.ย. 2564
10 ยกเลิกการใช้บัตรประจำประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 ก.ย. 2564
11 รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
03 ก.ย. 2564
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ก.ย. 2564
13 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
18 ส.ค. 2564
14 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
43
09 ส.ค. 2564
15 มาตรการการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
20 ก.ค. 2564
16 ประชาสัมพันธ์ผลการประกวดคลิปสั้น ดาวน์โหลดเอกสาร
69
08 ก.ค. 2564
17 แนวทางปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
17 มิ.ย. 2564
18 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
14 มิ.ย. 2564
19 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเอกสาร
87
04 มิ.ย. 2564
20 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
24 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14