ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
49
06 พ.ค. 2565
2 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
18 เม.ย. 2565
3 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยกเว้นมูลค่าของฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเจ้าของเป็นบุคคลธรรมดาใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
82
10 มี.ค. 2565
4 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 มี.ค. 2565
5 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
71
10 มี.ค. 2565
6 ประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
15 ก.พ. 2565
7 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
26 ม.ค. 2565
8 ประกาศราคาทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ส.ด.1) ดาวน์โหลดเอกสาร
99
26 ม.ค. 2565
9 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1,3,4,5และหมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
135
22 ธ.ค. 2564
10 จดหมายข่าวสาระสำคัญของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
07 ธ.ค. 2564
11 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.จันทร์ไชยแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
22 พ.ย. 2564
12 ประกาศให้ทหารกองเกินไปรับหมายเรียกเข้ารับราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
25 ต.ค. 2564
13 รายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
216
21 ต.ค. 2564
14 รายงานผลการดำเนินงานมาตรการประหยัดพลังงานของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 ต.ค. 2564
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
178
19 ต.ค. 2564
16 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ประจำปีงบประมาณ2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
15 ต.ค. 2564
17 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
14 ต.ค. 2564
18 นโยบายนายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
14 ต.ค. 2564
19 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 ต.ค. 2564
20 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนัักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
249
02 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15