ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ยกเลิกการใช้บัตรประจำประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อราชการของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 89 คน