ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลโพธ์ิเสด็จ หมู่ที่ 2,4,6,8,9 ตำบลโพธ์ิเสด็จ
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักภายในเขตเทศบาลตำบลโพธ์ิเสด็จ หมู่ที่ 2,4,6,8,9 ตำบลโพธ์ิเสด็จ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 201 คน