ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัด โรงเรียน สำนักงาน ทต.โพธ์ิเสด็จ(หลังเก่า) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธ์ิเสด็จ
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าวัด โรงเรียน สำนักงาน ทต.โพธ์ิเสด็จ(หลังเก่า) หมู่ที่ 4 ตำบลโพธ์ิเสด็จ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 211 คน