ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์. 0-7545-0564
   
 
           
สายตรงผู้บริหาร
เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมือง จังหวัดนครซรีธรรมราช
   
 
นายวิฑูรย์ หัสภาคย์
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ
โทร. 093 - 7493855